Rötzer Ziegel Elemente

+420 602 318 666

Menu

Zavoláme Vám

Jak to funguje

TERMOSTROPY patří v současné době mezi nejmodernější a nejzdravější způsob vytápění, který výrazně eliminuje nevýhody otopných těles a podlahového topení.

V keramickém (cihelném) panelu je po celém stropě pod finální omítkou (těsně pod štukem) zabudován trubkový systém ve kterém proudí teplá (chladná) voda. Vlivem toho teplo sálá zhora dolů - jako slunce v přírodě.


SCHÉMA VYTÁPĚNÍ

...................SCHÉMA VYTÁPĚNÍ................... SCHÉMA KLIMATIZOVÁNÍ (chlazení)

 

Říká se sice, že každé malé dítě ví, že teplo proudí ze spoda nahoru, jak tomu u TERMOSTROPŮ skutečně je? TERMOSTROPY toto nepopírají, ale využívají opačné fyzikální zákonitosti a to že zdravé teplo sálá shora dolů jako sluneční záření.

Podlahy a prostředí místností jsou ohřívány daleko rychleji než při použití běžných otopných systémů. U podlahového topení, nebo u radiátorů, dochází převážně k jinému jevu, tzv. proudění tepla (konvekce).

U TERMOSTROPŮ dochází ale k přenosu tepla jiným způsobem, jevem, který se nazývá sálání (nebo-li záření, tzv. radiace). Tato forma zdravého vytápění, nebo klimatizování (chlazení) probíhá bez "foukání" a bez hluku.

TERMOSTROPY vytváří zdravé vnitřní klima s minimálním vířením prachu, roztočů a dalších dráždivých mikroorganismů.

Vytápění otopnými tělesy je založeno převážně na cirkulaci vzduchu v místnosti a je charakteristické velkým rozdílem mezi teplotou otopné plochy, teplotou vzduchu a teplotou stěn v místnosti, což vede k víření prachu.

U podlahového topení je teplo šířeno rovnoměrněji, ale i zde dochází k víření prachu a alergenů . Navíc zde může docházet k zdravotně nebezpečnému efektu „otékání nohou“ a ke zhoršování krevního oběhu vlivem šíření tepla „jen z podlahy“. Krycí podlahové vrstvy a nábytek neumožňují rychlý náběh tepla a celý systém vykazuje několikahodinovou setrvačnost.