Rötzer Ziegel Elemente

+420 602 318 666

Menu

Zavoláme Vám

DECENTRÁLNÍ REKUPERACE

Jak zdravě a úsporně větrat ?
Víte, že se cca 30-50% tepla ztrácí větráním okny?
K tomu přece nepotřebjete váš dům omotat trubkami (viz. klasické systémy rekupercí z minulého století) a pak z nich složitě  a draze měnit filtry,odstraňovat baktérie a prach. T
o vše se dá řešit jednodušeji, moderněji a levněji.

Řešení: Vybrali jsme pro Vás nejmodernější typ high-tech REKUPERACE, která v porovnání s ostatními druhy rekuperací na trhu v České repulice se nám jeví, že vychází cenově nejvýhodněji a její účinnost je srovnatelná. Velmi výhodným faktorem je jednoduché zabudování, vysoká účinnost a velmi snadná údržba.

inVENTer

Popis funkce
Systém inVENTer pracuje ve 4 fázích:

FÁZE 1...

Teplý, ale méně kvalitní vzduch z místnosti je vysáván zevnitř ven. Teplo z vysávaného vzduchu odebírá keramický High-Tech akumulátor. (rekuperace - zpětné získávání tepla)

FÁZE 2...

Po 70 sekundách je akumulátor nabitý. Regulátor dá pokyn ventilátoru na změnu otáček.

FÁZE 3...

Ventilátor nasává zvenku studený čerstvý vzduch. Ten prochází skrz teplem naakumulovaný High-Tech akumulátor, přebírá na sebe teplo a při výstupu dovnitř má téměř stejnou teplotu jaká je v místnosti.

FÁZE 4...

Po 70 sekundách je zásobník tepla vybitý, regulátor předá pokyn ventilátoru na změnu otáček a systém se dostává znovu do fáze 1.

inVENTer lze použít i pro letní provoz:
Tento princip působí v letních měsících ve dne obráceně jako „pasivní chlazení“, to znamená, že horko zůstává venku. V chladnějších večerních hodinách mohou být obytné místnosti větrány s vyřazením rekuperace a následným zajištěním příjemného vnitřního klimatu.

Foto: větrací jednotka inVENTer (trubicovitá průchodka prostupuje stěnou domu,
vpředu je zobrazen  vnitřní kruhový kryt , vzadu kryt umístěný na fasádě domu)

Rozdíl mezi inVENTerem a ostatními systémy:

InVENTer je decentrální systém, který nepotřebuje žádné potrubní vedení. Instaluje se přímo do obvodových zdí prostor, které chcete provětrávat. Celý větrací systém si může majitel vyčistit sám pomocí jednoduchých čisticích prostředků bez nutnosti chemikálií a jiných nákladných prostředků. I pro samostatnou montáž není zapotřebí kvalifikované vzduchotechnické firmy, postačí pouze kvalifikovaný elektrikář. Můžete si zvolit jak manuální tak digitální ovládání, je možné využít i ovládání pomocí sensorů. Ve standartním provedení je i funkce tzv. letního větrání. Další charakteristickou výhodou inVENTeru jsou velmi nízké náklady na provoz (1-6 W/h/jednotka), vysoce kvalitní a tiché ventilátory (firmy EDM-PAPST) a High-Tech keramický výměník.